logo
akta
O firmie
o firmie

Firma ARCHIVIRON oferuje kompleksowe usługi w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentacją. W naszej pracy opieramy sie na wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz wieloletnim doświadczeniu. Decydując sie na współpracę z nami wybieracie Państwo jakość i profesjonalizm w rozsądnej cenie.

Do grona naszych Klientów zaliczają się zarówno jednostki publiczne jak i prywatne. Obsługujemy instytucje o zróżnicowanych profilach działalności dzięki czemu znamy specyfikę różnych form organizacyjnych.

Szkolenia
szkolenia

Realizujemy szkolenia z zakresu szeroko pojętej archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Skierowane są one do pracowników urzędów państwowych, jednostek samorządowych oraz firm prywatnych.

Prowadzone przez nas szkolenia dają możliwość zdobycia przydatnych na rynku pracy umiejętności w zakresie postępowania z dokumentacją współczesną zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Świadczymy zarówno usługi trenerskie dla innych firm szkoleniowych jak i prowadzimy własne szkolenia: otwarte oraz zamknięte - przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta.

Usługi trenerskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy szkoleniowe z całej Polski, zainteresowane realizowaną przez nas tematyką. Wysokie kompetencje i znakomite przygotowanie merytoryczne łączymy z bogatą i atrakcyjną cenowo ofertą, na którą składają się miedzy innymi następujące tematy:

 • Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie Archiwum Zakładowego
 • Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • Archiwizacja dokumentacji w sądach
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

Normatywy kancelaryjno-archiwalne
normatywy

Cały proces zarządzania dokumentacją w Podmiocie - zarówno kwestie dotyczące jej obiegu jak i archiwzacji powinny być uregulowane przez zestaw przepisów wewnętrznych.

Są one niezbędne w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiegu dokumentacji oraz prawidłowego zabezpieczania akt pod kątem właściwej kwalifikacji archiwalnej i ewidencji.

Na pełen zestaw normatywów składają się następujące dokumenty:

 • Instrukcja Kancelaryjna
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Instrukcja w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego/składnicy akt

Od jakości i dokładności przygotowania tych narzędzi zależy prawidłowe funkcjonowanie każdej instytucji w zakresie obiegu i przechowywania dokumentacji. Dlatego też najlepiej zlecić ich wykonanie profesjonaliście.


Archiwizacja dokumentów
serwis

Właściwe uporządkowanie i zarchiwizowanie dokumentów daje Państwu wiele wymiernych korzyści, takich jak:

- ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów
- usprawnienie funkcjonowania archiwum
- wygospodarowanie miejsca na nowe dokumenty
- ograniczenie do minimum czasu ich poszukiwania

Uporządkowanie oraz archiwizacja dokumentacji obejmuje:
 • systematyzację akt według komórek organizacyjnych
 • klasyfikację w układzie rzeczowym i chronologicznym
 • formowanie (porządkowanie wewnętrzne) jednostek archiwalnych
 • przepięcie dokumentacji w klipsy archiwizacyjne i przełożenie do teczek i pudeł
 • kwalifikację dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
 • opracowanie środków ewidencyjnych w formie zarówno papierowej jak i elektronicznych rejestrów, baz danych oraz spisów zdawczo-odbiorczych
 • opisanie oraz oznaczenie poszczególnych jednostek archiwalnych (teczek, pudeł) sygnaturami archiwalnymi
 • zapakowanie dokumentacji w pudła zbiorcze i oznaczenie ich estetyczną etykietą z informacjami dotyczącymi zawartości pudła
 • wydzielenie i zewidencjonowanie dokumentacji przeterminowanej, kwalifikującej się do zniszczenia
 • wystąpienie do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego z wnioskiem o zgodę na wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • nadzorowane zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z normą DIN 66399
 • oznaczenie pomieszczeń archiwalnych oraz stworzenie topografii dokumentów (dokładny opis w spisie miejsca przechowywania dokumentów uwzględniający, pomieszczenie, numer regału i półki)
 • uprzątnięcie pomieszczeń archiwum
 • inne czynności niezbędne dla właściwego funkcjonowania archiwum

Nasi pracownicy na podstawie wielkości i stanu zasobu danego archiwum szacują czas pracy potrzebny do jego uporządkowania oraz ustalają całkowity koszt wykonania usługi. Szczegółowy zakres prac jest ustalany indywidualnie w zależności od oczekiwań Klienta.

Kontakt

ARCHIVIRON
USŁUGI ARCHIWISTYCZNE
I SZKOLENIOWE

ul. Verdiego 13/8
03-289 Warszawa

NIP: 952-189-15-32
REGON: 146769084

kontakt

Tel: (22) 394 97 65
Fax: (22) 435 92 35
Kom: 880 301 692

Cennik

Ceny szkoleń stacjonarnych

od 1300 zł brutto

Ceny szkoleń online

1300 zł brutto

Ceny szkoleń otwartych

289 zł brutto/osoba

Ceny normatywów

od 2000 zł brutto

Ceny archiwizacji

wycena indywidualna